องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตวจเงินนแผ่นดิน รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 2 ก.พ. 2567 ]35
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]37
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]62
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]65
5 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตวจเงินนแผ่นดิน รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 17 มี.ค. 2566 ]63
6 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]182
7 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตวจเงินนแผ่นดิน รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 21 ก.พ. 2565 ]158
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]174
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]160
10 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]162
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]214
12 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]156
13 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]154
14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]173
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]173
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]210
17 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]158
18 งบทดลองเดือนเมษายน 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]168
19 งบทดลองเดือนเมษายน 2560 [ 15 พ.ค. 2561 ]177
20 งบทดลองเดือนมีนาคม2560 [ 12 เม.ย. 2561 ]163
 
หน้า 1|2|3|4|5|6