องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตวจเงินนแผ่นดิน รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 17 มี.ค. 2566 ]2
2 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]110
3 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตวจเงินนแผ่นดิน รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 21 ก.พ. 2565 ]99
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]111
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]106
6 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]104
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]146
8 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]101
9 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]98
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]105
11 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]110
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]142
13 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]101
14 งบทดลองเดือนเมษายน 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]108
15 งบทดลองเดือนเมษายน 2560 [ 15 พ.ค. 2561 ]107
16 งบทดลองเดือนมีนาคม2560 [ 12 เม.ย. 2561 ]104
17 งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]108
18 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]103
19 งบทดลองเดือนมกราคม 2561 [ 8 ก.พ. 2561 ]110
20 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 [ 9 ม.ค. 2561 ]113
 
หน้า 1|2|3|4|5