องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 [ 30 ต.ค. 2566 ]12
2 แผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 7 ก.ค. 2564 ]198
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 16 ธ.ค. 2563 ]159
4 ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]156
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มมเติม (ฉบับที่1) ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]158
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มมเติม (ฉบับที่1) ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]192
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( รอบปีงบประมาณพ. ศ. 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]162
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( รอบปีงบประมาณพ. ศ. 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ. ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]164
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( รอบปีงบประมาณพ. ศ. 2558- 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ. ศ. 2560 [ 27 มิ.ย. 2561 ]157
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 17 ต.ค. 2560 ]155
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ่ม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 [ 18 มี.ค. 2560 ]151
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( รอบปีงบประมาณพ. ศ. 2558- 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 )พ. ศ. 2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]174
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( รอบปีงบประมาณพ. ศ. 2558- 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1 )พ. ศ. 2560 [ 27 ก.พ. 2560 ]193
14 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 ปี 2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]166
15 โครงสร้างอบต.ขนาดใหญ๋ อบต.ปากช่อง ปี 2558 [ 21 ต.ค. 2558 ]165
16 ประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2558 ]161
17 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ปี 2559 [ 17 มิ.ย. 2558 ]159
18 กรอบแผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 ปี 2558 [ 17 มิ.ย. 2558 ]156
19 กรอบแผนอัตรากำลัง 3ปี (ปรับปรุงล่าสุด) 2557 [ 29 พ.ค. 2557 ]184
20 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 29 พ.ค. 2557 ]175