องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท นส.3 [ 29 พ.ค. 2563 ]
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท สปก. [ 29 พ.ค. 2563 ]
4 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]
5 ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยในกรณีเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 เม.ย. 2563 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 5 พ.ย. 2562 ]
8 รายงานผลการจัดเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ พศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]
9 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]
10 คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2