องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง-เคบิ้น) บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2561 ]
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2561 ]
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านโนนอารีย์ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2561 ]
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณบ้านย่าอนงค์) บ้านโนนอารีย์ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ย. 2561 ]
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (บริเวณเหนือ หมู่ที่ ๑๕ -บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 13 ก.ย. 2559 ]
7 ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 13 ก.ย. 2559 ]
8 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. (บริเวณภายใน อบต.) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2559 ]
9 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อ (บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านสะพานดำ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2559 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อ (บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านสะพานดำ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2559 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6