องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]1
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]2
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]2
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]93
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง จรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]100
6 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 20 เม.ย. 2564 ]134
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]90
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]87
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]89