องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) [ 6 ก.พ. 2567 ]20
2 แผนจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]56
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]68
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]54
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]67
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]54
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]157
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง จรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]155
9 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 20 เม.ย. 2564 ]203
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]154
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]147
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]157