องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง-เคบิ้น) บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2561 ]15
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2561 ]15
3 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2561 ประจำปี 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]15
4 [ 12 ก.ย. 2559 ]15
5 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (บริเวณบ้านหนองมะค่า-บ้านหนองน้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ก.ค. 2559 ]18
6 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (บริเวณบ้านหนองมะค่า-บ้านหนองน้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ก.ค. 2559 ]16
7 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 15) จำนวน 2 โครงการ [ 26 พ.ค. 2559 ]16
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ [ 3 มี.ค. 2559 ]16
9 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ต.ค. 2558 ]19
10 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 [ 27 ก.ค. 2558 ]16
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]16
12 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 7 ม.ค. 2558 ]17
13 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 5 มิ.ย. 2557 ]16
14 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔-บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ย. 542 ]18