องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) [ 28 ก.พ. 2566 ]4
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 (ครั้งที่2) [ 25 ม.ค. 2566 ]10
3 บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก). [ 12 ม.ค. 2566 ]16
4 ประกาศ บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ธ.ค. 2565 ]27
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]19
6 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]16
7 รายงานการปฎิบัติงานตามแผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]17
8 แผนงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]12
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 18 ส.ค. 2565 ]64
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 18 ส.ค. 2565 ]48
11 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่2 [ 27 มิ.ย. 2565 ]58
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]121
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]201
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) [ 16 พ.ย. 2564 ]170
15 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]153
16 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 [ 4 ต.ค. 2564 ]11
17 แผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]98
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]167
19 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]104
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]202
 
หน้า 1|2|3