องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]30
3 กำหนดยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย การชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการชำระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]58
4 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]40
5 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]38
6 คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]58
7 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(ภ.ด.ส.2)ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]105
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) [ 28 ก.พ. 2566 ]105
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 (ครั้งที่2) [ 25 ม.ค. 2566 ]85
10 บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก). [ 12 ม.ค. 2566 ]90
11 ประกาศ บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ธ.ค. 2565 ]130
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]85
13 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]82
14 รายงานการปฎิบัติงานตามแผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]82
15 แผนงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]84
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 18 ส.ค. 2565 ]127
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 18 ส.ค. 2565 ]115
18 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่2 [ 27 มิ.ย. 2565 ]113
19 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]181
20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]273
 
หน้า 1|2|3