องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]178
42 รายงานผลการจัดเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ พศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]132
43 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]129
44 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]152
45 คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]148
46 แผนงานจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]129
47 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]178
48 คู่มือ การปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]127
49 แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]129
50 รายงานผลการจัดเก็บภาษีตามแผนการจัดเก็บรายได้ พ.ศ.2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]141
51 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]178
52 แผนปฏิบัติการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]125
53 แผนงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559 [ 5 ต.ค. 2558 ]123
54 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559 [ 5 ต.ค. 2558 ]131
55 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และส่ิงปนเปื้อน 2540 [ 5 ต.ค. 2558 ]132
56 สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 [ 5 ต.ค. 2558 ]127
57 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]120
 
|1|2หน้า 3